دور1 نژاد: عرب  سن:3 تا 4 سال  امتیاز:2 تا 12  مسافت:1400متر زمان شروع:13.00
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 نیل ن ذوالفقار خاتون حایط 0 1 0 علی گلجویی علی غمخوار 53.00 نادر صالح پور 5 1:52.76
2 نایس دنس م براری درنا 0 1 1 محمد فاضلی سید اسماعیل حسینی 51.00 بنيامين جرجانی 3 1:48.19
3 مکام بیزاردکان ن گرگ بنت حماسه 0 1 2 مهندس رضا حلوایی سیدجمال میردهقان 53.00 آق اويلی بشگرد 2 1:45.49
4 نیگوئل م براری امانوئل 1 1 0 بهار ابراهیم زاده سیدجمال میردهقان 51.00 ابوالفضل دهقان 1 1:45.18
5 نانسی پاشا م دبی پاشا جیران 0 1 0 حمید نازوری سید اسماعیل حسینی 51.00 متین جرجانی 6 1:53.31
6 نریمان میریزد ن رهام بی بی بلبک 0 0 1 ولی الله دالوند مسعود پورمانیان 52.00 ابوطالب چاريزاده 4 1:48.95
7 محشر ن برفین زیبا 0 0 1 علی اسدی محمدرضا خسرومنش 52.00 حذف 0
8 گلد کوئین ن چالدران میریزد رزیتا تفت 0 1 1 دکتر سیدایوب عبداللهی مهدی قدیری 54.00 حذف 0
9 گبر پارسیا ن مبارک رومینا پارسیا 0 1 0 فاطمه میر شمسی علی ا