دور1 نژاد: عرب  سن:3 تا 4 سال  امتیاز:2 تا 12  مسافت:1400متر زمان شروع:13.00
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 نیل ن ذوالفقار خاتون حایط 0 1 0 علی گلجویی علی غمخوار 53.00 نادر صالح پور 5 1:52.76
2 نایس دنس م براری درنا 0 1 1 محمد فاضلی سید اسماعیل حسینی 51.00 بنيامين جرجانی 3 1:48.19
3 مکام بیزاردکان ن گرگ بنت حماسه 0 1 2 مهندس رضا حلوایی سیدجمال میردهقان 53.00 آق اويلی بشگرد 2 1:45.49
4 نیگوئل م براری امانوئل 1 1 0 بهار ابراهیم زاده سیدجمال میردهقان 51.00 ابوالفضل دهقان 1 1:45.18
5 نانسی پاشا م دبی پاشا جیران 0 1 0 حمید نازوری سید اسماعیل حسینی 51.00 متین جرجانی 6 1:53.31
6 نریمان میریزد ن رهام بی بی بلبک 0 0 1 ولی الله دالوند مسعود پورمانیان 52.00 ابوطالب چاريزاده 4 1:48.95
7 محشر ن برفین زیبا 0 0 1 علی اسدی محمدرضا خسرومنش 52.00 حذف 0
8 گلد کوئین ن چالدران میریزد رزیتا تفت 0 1 1 دکتر سیدایوب عبداللهی مهدی قدیری 54.00 حذف 0
9 گبر پارسیا ن مبارک رومینا پارسیا 0 1 0 فاطمه میر شمسی علی اکبر میرشمسی 53.00 حذف 0
10 مهربانو گلاری م تبوک دردانه 0 1 1 باشگاه تبوک سیدجمال میردهقان 52.00 حذف 0
دور2 نژاد: عرب  سن:3 تا 6 سال  امتیاز:مبتدی و نبرده  مسافت:1000متر زمان شروع:13.30
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 نرون ستوده نیا شهاب برمرویل جولز 0 0 0 مهندس ستوده نیا مرتضی غفوری منش 50.00 ستار مهرانی 6 1:13.97
2 نادرشاه یحیایی ن تبوک کابله 0 1 0 سیدرضا یحیایی سیدجمال میردهقان 52.00 ابوطالب چاريزاده 2 1:11.87
3 ناتالیازینلی م ترابادور مایلیم 1 0 0 ابوالفضل امینی محمود رجال 50.00 محمود رجال 1 1:11.10
4 نهال م مسعودددکور قره ایساتیس 0 0 0 سعید مومنین مجید صالح پور 50.00 ابوالفضل دهقان 4 1:13.89
5 نازنین گلزار م سیف الریا شایگان 0 0 0 محسن حسینی خانه محمدرضا نصیری 50.00 عبدالقادر(کمال)صالحپور 8 1:16.03
6 نام آورنایس ن برفین کریشمه 0 0 0 احسان حاجی بابا یوسف عطایی 52.00 محمد خوجملی 9 1:17.35
7 نازبانو م میجور چمن گل 0 0 0 علیرضا دهقانپور منصور دهقانپور 50.00 آق اويلی بشگرد 7 1:14.43
8 گرگر ن الشجاع آذزدخت 0 0 0 مهدی رسته حسین گودرزی 52.00 متین جرجانی 10 1:18.96
9 مهرادتک ن دجله کردان چکاوک عرب 0 0 1 امیرحسین اسلامی سید اسماعیل حسینی 52.00 بنيامين جرجانی 3 1:13.72
10 مجال ن عبودی شیرخاتون 0 0 0 مجید صادقیان سیدجمال میردهقان 52.00 علیرضا سپهوند 5 1:13.93
11 نوش آفرین آریا م قائم مقام شاهزاده خانم 0 0 0 باشگاه آریا ترمه سیدابوالقاسم حسینی 50.00 حذف 0
12 نبردخوزستان ن ای جی باسل کیمیا 0 0 0 حسین خادم علی مصطفی خادم علی 52.00 حذف 0
دور3 نژاد: تروبردداخلی  سن:2 سال  امتیاز:2 تا 12  مسافت:1000متر زمان شروع:14.45
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 عقیق لیدی م پریمووالنتینو عقیق 0 0 1 باشگاه سوارکاری عقیق حمید روشنی 50.00 محمد خوجملی 4 1:05.20
2 کندی م جاست جنی تاسکندی 0 0 0 سرکارخانم محمدجان محمداسلم محمدی 50.00 حذف 0
3 پارمید م گلداسفینکس پارمیدان 0 0 1 مهندس محمدزاده محمداسلم محمدی 50.00 حذف 0
4 رایکا ن آگوگ بصیره 0 1 1 امین شالیها جمشید مختومی 52.00 نادر صالح پور 2 1:04.36
5 آروا م گلداسفینکس گوهر 0 1 1 بهروز نیازی امانگلدی خوجملی 51.00 جواد آچاک 3 1:04.44
6 یونیک اسکای ن جانادل فتوس 0 0 1 حسان پورمعصوم وامید ابوالمعصومی حمید روشنی 52.00 حذف 0
7 کوچینی م تریفیک چلنچ تیزسکرت 1 0 2 هورس ایران عبدالرسول روشنی 51.00 ابوطالب چاريزاده 1 1:03.83
دور4 نژاد: دوخون  سن:2 سال  امتیاز:گروه ویژه  مسافت:1000متر زمان شروع:15.15
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 پریزمتیک ن پریمووالنتینو دالگا 1 2 0 سیدامیررضا وسیدآرمین گلزاری سیدجمال میردهقان 58.00 ابوطالب چاريزاده 2 1:03.511
2 دومنیک ن پریمووالنتینو عقیق ناز 0 0 0 سرکارخانم محمدجان محمداسلم محمدی 52.00 حذف 0
3 هیدروژن م تریفیک چلنچ آلینا1 0 0 2 کمال صالح پور مجید صالح پور 52.00 عبدالقادر(کمال)صالحپور 4 1:03.79
4 پالرمو ن گلداسفینکس گلدن کاپ 2 0 1 طاهر جرجانی امانگلدی خوجملی 57.00 جواد آچاک 1 1:02.49
5 راحیل م القاسی افرودیت 0 0 1 مرحوم مجید متمکن مجید صالح پور 51.00 حذف 0
6 یونیک گلد م گلداسفینکس ماه پیکر 0 2 1 مهرشاد موذنی و حسام پورمعصوم حمید روشنی 54.00 محمد خوجملی 3 1:03.519
7 جنی مهر ن جاست جنی پریامهر 0 0 1 سیدکمال و سیدشهاب حافظی مجید صالح پور 53.00 مبین قلرعطا 5 1:07.17
دور5 نژاد: تروبردداخلی  سن:3 تا 6 سال  امتیاز:24 تا 38  مسافت:1400متر زمان شروع:15.45
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 لاکی بویز ن سامردولدرومز لاکی مون 2 2 0 عرفان وفرهان محمدی عبدالخالق ایری 53.00 امين محمدی 2 1:33.50
2 تک نواز ن تیم بوروآ نارین 3 2 3 عطام امانی عبدالخالق ایری 55.00 بنيامين جرجانی 1 1:32.76
3 متوهش ن متوهج باول آف جوی 0 4 0 بهزاد عیسی خان ابوالفضل یوسفی 52.00 متین جرجانی 6 1:39.86
4 پانامرا ن المرام ایندین سانگ 3 1 2 حاج محمد سلطانی مهران علائی قوجق 56.00 آق اويلی بشگرد 4 1:34.91
5 میس الیزا م المرام جاست الیزا 0 3 3 محسن نوروزی احمد ایری 51.00 محمد خوجملی 5 1:35.14
6 شاه نشین لرستان ن دلرد ونوسه 1 4 4 مکتب فرش و گلیم و گبه کرمانشاه مسعود پورمانیان 55.00 ستار مهرانی 3 1:33.60
دور6 نژاد: دوخون  سن:3 تا 5 سال  امتیاز:8 تا 22  مسافت:1400متر زمان شروع:16.30
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 تاپ تاچ ن ایرامینم لاکی پونه 1 2 0 ایران توسعه سید احمد موسوی 54.00 امين محمدی 2 1:35.04
2 دژشاپورخواست ن مای جوی اورمیلا 1 1 2 مکتب فرش و گلیم و گبه کرمانشاه مسعود پورمانیان 55.00 ستار مهرانی 3 1:35.82
3 آیسو م آگوگ سماگل 1 0 0 جیران وسیران چوری آنه محمد خوجملی 50.00 حذف 0
4 خان جهان ن بد ازآی وانابی عالم جهان 2 0 3 عطا بنمین و امین عابدی کر قلیچ قزل 55.00 آق اويلی بشگرد 1 1:33.84
5 برناردینی ن بد ازآی وانابی ساقی 1 0 0 ماهان حسنی کیوان سپهوند 52.00 علیرضا سپهوند 6 1:37.60
6 جان کازاوی ن آگوگ ویتالیا 0 1 5 تاجی شیرمحمدلی سبحان پقه 55.00 جواد آچاک 4 1:37.29
7 ایلتای ن نیوجرسی آی پری 0 1 1 جعفر شاهقلی داود جمشیدی 52.00 بنيامين جرجانی 5 1:37.44
دور7 نژاد: تروبردداخلی  سن:3 تا 4 سال  امتیاز:گروه ویژه  مسافت:1400متر زمان شروع:17.00
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 نجیب خان ن جانادل روفیان 2 0 1 مهندس علیرضا صیرفی مسعود حصیریان 52.00 ابوطالب چاريزاده 6 1:34.93
2 ایلوسیو ن الوسیوترادر امپوتیس 3 4 1 سرکارخانم محمدجان محمداسلم محمدی 52.00 ستار مهرانی 3 1:32.77
3 ریوونتورا م سامردولدرومز اشبل 1 6 0 حاجی قربان کدخدا قائمی امیر جعفرپور 50.00 متین جرجانی 2 1:32.64
4 پری مون م پریمووالنتینو هانی مون 5 1 1 باشگاه سوارکاری عقیق حمید روشنی 50.00 نادر صالح پور 4 1:32.91
5 الیسا م ریومیلینیوم شاهگل 4 5 6 امیر سلیمانی فرهاد خانقلی زاده قزل 50.00 آق اويلی بشگرد 1 1:32.47
6 کاواکا کووا ن تاواش میس بیوتی 5 1 4 سعید مومنین مجید صالح پور 52.00 جواد آچاک 5 1:33.20
دور8 نژاد: عرب  سن:4 تا 8 سال  امتیاز:جام ایم سوت  مسافت:1400متر زمان شروع:17.30
دپار نام اسب ج سیلمی مادیان 1 2 3 مالک مربی وزن سوارکار مقام زمان
1 مایور ن نیومن شادانه 2 0 0 سعید ابراهیمی اصغر کرمی 52.00 متین جرجانی 8 1:51.06
2 لردقنبری ن دلاورسیاوش بیلور 4 2 0 حاج بهرام قنبری علی قانعی زاده 52.00 محمد خوجملی 9 1:51.13
3 میلان اشکذر ن میجور روناک اشکذر 3 2 3 حاج عادل دشتی حمید قندهاری 52.00 ستار مهرانی 5 1:47.95
4 لیث بهزادی ن ذوالفقار حبابه مجدمی 3 0 0 علی بهزادی علی غمخوار 52.00 نادر صالح پور 7 1:49.81
5 مرداس ن مبارک خوز 3 1 2 منصور دهقانپور منصور دهقانپور 52.00 آق اويلی بشگرد 3 1:46.16
6 ماندگار م براری ترمه 2 1 0 باشگاه امینی محمود رجال 50.00 محمود رجال 10 1:51.35
7 گلوله لرستان ن مبارک شیبا 1 0 1 سامان مرادی مصدقی مجید صالح پور 52.00 مبین قلرعطا 4 1:47.21
8 ماژو ن سرن کثیر زبانزد 4 1 0 داوود عابدینی مالک سپهوند 52.00 علیرضا سپهوند 1 1:44.57
9 گیلانشاه ن ایگلزوینگز زیور 3 5 2 حاج علی مصدق اردکانی سیدجمال میردهقان 52.00 ابوالفضل دهقان 2 1:45.09
10 گرین لرستان ن توحید خاطره گوانجی 2 2 1 حشمت الله سردارنژاد مسعود پورمانیان 52.00 بنيامين جرجانی 6 1:49.43
11 فرخ خان ن حافظ رفیع در رفیع 1 3 6 تمنا زارعی علی زارعی 52.00 امان محمد قلرعطا 11 1:51.46
12 فرخ پرنیان ن دژ چهره 4 0 5 عسل غلامی امیر جعفرپور 52.00 عبدالقادر(کمال)صالحپور 12 1:55.81

[وضعیت هم اکنون میدان مسابقه]

green blink دور هشتم،انجام شد green blink
<<قدیمی تر 1 2 3 4 5 6 7 8 9  جدید تر >>
17:31
علاقه مندان گرامی با پایان یافتن مسابقه کار گزارش لحظه به لحظه به پایان رسید.
17:26
برندگان سه پره
مجموع مبلغ 19947000 تومان با 24 امتیاز برای 111 نفر
17:23
برندگان پنج پره
مجموع مبلغ 66066000 تومان با 40 امتیاز برای 57 نفر
17:21
در پایان دور هشتم اسب شماره 8 ماژو مقام اول را کسب کرد
اسبهای شماره 9 و 5 و 7 به ترتیب سایر مقامها را کسب کردند. 1.44:57
17:20
دور هشتم انجام شد
17:19
دور هشتم اسب شماره 8 پیشتاز
17:19
دور هشتم، آغاز شد
اطلاعات این صفحه هر
2 دقیقه به روز می شود
گزارش زنده و لحظه به لحظه
هفته دهم تابستان تهران (950723)
بازدیدکنندگان آنلاین: 95
بازدیدهای صورت گرفته: 203393
تمام حقوق برای معاونت اسبدوانی فدراسیون سوارکاری محفوظ است. ویرایش زمستان 1389 v2.1