به «سایت وِیژه موبایل اسبدوانی ایران» خوش آمدید.
■ تمدید زمان ثبت نام و حذف و اضافه اسبها در مسابقات هفته اول تهران

با توجه به تعطیلات پیش رو  ثبت نام در رده های مشخص شده و تغییر در رده بندی و یا حذف و اضافه اسب ها تا ساعت 14 سه شنبه مورخ 96/3/16 مقدور خواهد بود

 

جدیدترین خبرها:
تبریک به جناب آقای عبدالحسین رهبری
اعلام نتایج الباقی نمونه دوپینگ هفته 16 تابستان تهران
اعلام نتایج دوپینگ هفته 16 تابستان تهران
بالا↑

معاونت اسبدوانی فدراسیون سوارکاری © 2010