به «سایت وِیژه موبایل اسبدوانی ایران» خوش آمدید.
■ اعلام نتایج دوپینگ الباقی نمونه های هفته چهارم

نتایج تست دوپینگ الباقی نمونه های هفته ی چهارم مسابقات تابستان تهران از سوی کمیته ضد دوپینگ فدراسیون سوارکاری

 اعلام شد برای مشاهده به قسمت نتایج دوپینگ مراجعه فرمایید.

جدیدترین خبرها:
تبریک به جناب آقای عبدالحسین رهبری
اعلام نتایج الباقی نمونه دوپینگ هفته 16 تابستان تهران
اعلام نتایج دوپینگ هفته 16 تابستان تهران
بالا↑

معاونت اسبدوانی فدراسیون سوارکاری © 2010