به «سایت وِیژه موبایل اسبدوانی ایران» خوش آمدید.
■ اطلاعیه ساعت شروع مسابقات هفته دوازدهم تابستانه تهران

بدینوسیله به اطلاع مالکین و مربیان و تماشاچیان عزیز می رساند با توجه به اینکه هفته دوازدهم مسابقات اسبدوانی فصل تابستانه96

تهران که در روزجمعه 96/6/17 در 8 دور برگزار می گردد ساعت شروع دور اول 14:30 تعیین گردیده است بنابراین اسبهای شرکت کننده

در دور اول می بایست راس ساعت 14 در مانژ حاضر باشند ضمناٌ تست دامپزشکی از ساعت 13 الی 13:45 صورت خواهد گرفت

جدیدترین خبرها:
تبریک به جناب آقای عبدالحسین رهبری
اعلام نتایج الباقی نمونه دوپینگ هفته 16 تابستان تهران
اعلام نتایج دوپینگ هفته 16 تابستان تهران
بالا↑

معاونت اسبدوانی فدراسیون سوارکاری © 2010