به «سایت وِیژه موبایل اسبدوانی ایران» خوش آمدید.
■ اطلاعیه کمیته مبارزه با دوپینگ فدراسیون سوارکاری

بدینوسیله به  اطلاع مربیان ،مالکین و سوارکاران محترم می رساند:از این پس نمونه گیری جهت انجام آزمایشات دوپینگ نه تنها پس از

مسابقه ،بلکه در هر زمانی حتی پیش از آغاز مسابقات انجام خواهد پذیرفت.

بدیهی است عدم همکاری با افسر نمونه گیری،فرد خاطی به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.

جدیدترین خبرها:
اعلام نتایج دوپینگ هفته 15 تابستان تهران
اطلاعیه کمیته مبارزه با دوپینگ فدراسیون سوارکاری
اعلام نتایج دوپینگ هفته 14 تابستان تهران و نمونه اعتراضی هفته ششم
بالا↑

معاونت اسبدوانی فدراسیون سوارکاری © 2010