به «سایت وِیژه موبایل اسبدوانی ایران» خوش آمدید.
■ اطلاعیه کمیته مبارزه با دوپینگ فدراسیون سوارکاری

بدینوسیله به  اطلاع مربیان ،مالکین و سوارکاران محترم می رساند:از این پس نمونه گیری جهت انجام آزمایشات دوپینگ نه تنها پس از

مسابقه ،بلکه در هر زمانی حتی پیش از آغاز مسابقات انجام خواهد پذیرفت.

بدیهی است عدم همکاری با افسر نمونه گیری،فرد خاطی به کمیته انضباطی معرفی خواهد شد.

جدیدترین خبرها:
تبریک به جناب آقای عبدالحسین رهبری
اعلام نتایج الباقی نمونه دوپینگ هفته 16 تابستان تهران
اعلام نتایج دوپینگ هفته 16 تابستان تهران
های وب HiWeb
بالا↑

معاونت اسبدوانی فدراسیون سوارکاری © 2010