[تماس]
تلفن: +98 21 88362410
فکس: +98 21 88574262
پیامک: 30008311
ایمیل:

تهران - شهرک غرب - فاز 3 - مجتمع کامپیوتر شهرک غرب - طبقه 3 شرقی - واحد1 - دفتر معاونت اسبدوانی
بالا↑

معاونت اسبدوانی فدراسیون سوارکاری © 2010