[خدمات]

در دست راه اندازی است...

علاوه بر جدول مسابقات، در آینده فیلمهای 3gp مسابقات و همچنین پخش مستقیم و گزارش لحظه به لحظه نیز در نسخه موبایل سایت ارایه خواهد شد.

بالا↑

معاونت اسبدوانی فدراسیون سوارکاری © 2010